Flere diagnoser

Flere diagnoser samtidig med spiseforstyrrelsen

Mange som udvikler en spiseforstyrrelse kan have andre diagnoser oveni. Diagnoser som enten er startet før spiseforstyrrelsen eller som kommer frem under behandling. Lige som der under eller efter behandling kan komme diagnoser til og nogen gange kan det være meget svært at skille tingene ad.

Det ses at der bag ved en spiseforstyrrelse kan være en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, ADHD, ADD, Asperger, autisme, GUA (gennemgribende udvilkingsforstyrrelse) NLD og jeg vil tro at flere vil komme til over de næste år.
Disse lidelser får man typisk øje på når man kommer i behandling for sin spiseforstyrrelse og pludselig giver de udfordringer der har været tidligere i livet mening. det kan være en enorm lettelse men også en enorm udfordring fordi det kan være vanskelig at få den tilstrækkelige hjælp og støtte i en meget specialiseret behandlingsverden med fokus på kasser.

Depressseion kan være der inden men også komme under vejs eller efter spiseforstyrrelsen

Angst - angsten ligger som en implicit faktor i forbindelse med spiseforstyrrelse men kan også være en grundlæggende diagnose som er startet før, under eller efter spiseforstyrrelsen
Personlighedsforstyrrelse ses ofte og kan vanskelig gøre en behandling da det kan være svært at skille tingene ad. og der kan være mange følelsesmæssige aspekter i spil.
OCD og spiseforstyrrelse har fælles træk begge kan have ritualer og tvangshandlinger/tanker og mennesker med OCD kan have perioder med OCD. Det ses ofte at når det er Spiseforstyrrelse med OCD symptomer er disse koblet på Tvangshandlinger og ritualer omkring manden.

Der kan ligeledes være selvskadende adfærd.

Derfor kan det være svært at skille ad og derfor får mange flere diagnoser og nogen gange en stor del medicin.
Ved en meget lav vægt eller ved ekstrem bulimi eller overspisning kan det være svært at finde ud af hvad der er den engentlige problemstilling inden spisningen er rimlig normaliseret.
Herefter vil det ofte være tydelig hvad det der ligger bag spiseforstyrrelsen.

 

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. kirsten_m_tv (589K)

Kalender

Foredrag

Nyhedsbrev

Blog

Links

Profil

Kontakt

bogforside2 (74K)

Bestil bogen her